Pagdating at paglaganap ng islam Xxx sex hinde chat calling video


11-Sep-2015 23:30

Ngunit ang mga tapat na Muslim ay pinili pa ang libingan kaysa lisanin ang pagsamba sa nag-iisang tunay na Diyos.Ang mga Kastila ay hindi tumigil sa panakop at hinangad nila na sakupin din pati ang Mindanao ngunit ang mga Muslim dito gaya ng Iranon, Maranao, Maguindanaon, Tausug, Samal at Sangil ay buong tapang at buong giting na nagtanggol at hindi pinayagan ang nais ng mga dayuhan.Dahil sa mahinang uri ng sandata na taglay ng mga Muslim (bolos at sibat) laban sa baril at kanyon ng mga Kastila, sila ay napilitang umatras at lumikas patungong Probinsiya ng Rizal at ang lugar na iyon ay kilala sa ngayon sa tawag na Morong Rizal, at yaong mga lumikas patungo sa gilid ng mga ilog ay tinawag sa ngayon na Tagalog (taga ilog) gaya ng Cavite, Laguna atbp.

pagdating at paglaganap ng islam-51

eddie cibrian dating leann rimes

pagdating at paglaganap ng islam-81

Free sex hook ups no credit

Gayon pa man ang mga Muslim ay matatag at magiting na nagtanggol hanggang sa huling hibla ng kanilang hininga.

Nang dumating si Magellan sa Limasawa noong Marso 16, 1521, ang Pilipinas ay isa ng bansang Muslim.

144 taon na ang Relihiyong Islam sa bansang Pilipinas bago pa dumating ang mga Kastila o ang Kristiyanismo.

Nagtanggol sila noon at patuloy pa ring ipagtatanggol ang Islam hanggang sa ngayon.

Ang unang Muslim na nagtanggol sa kalayaan ng Pilipinas at Relihiyong Islam ay si Lapu Lapu.Nong Hunyo 3, 1571 ay naglunsad ang mga Kastila ng isang malaking pakikidigma sa mga Muslim sa Maynila. Buong tapang niyang ipinagtanggol ang Maynila at Islam hanggang sa huling patak ng kanyang dugo sa Bangkusay sa baybay dagat ng Tundo.